Har ni en godkänd obligatorisk ventilationskontroll?

Har ni en godkänd obligatorisk ventilationskontroll?

Obligatorisk ventilationskontroll ska enligt lag genomföras vart sjätte år för flerbostadshus. Fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar för att OVK:n är godkänd. Har ni en godkänd OVK-besiktning för er fastighet?

  • Ja(50 %)
  • Nej(30 %)
  • Vet ej(20 %)
  • Dela