Energiuppföljning

Följer ni er energanvändning varje månad?

Att mäta och följa upp energianvändning så som vatten, värme och el i fastigheten är viktigt. Dels ger det bra underlag för att kunna såväl identifiera besparingspotentialer som att utgöra underlag för att se om genomförda åtgärder givit önskad effekt.

  • ja(80 %)
  • Nej(20 %)
  • Vet ej(0 %)
  • Dela