• Fastighetsägarnas Energiakademi levererar information och stöd kring energisparåtgärder och är en plattform för informationsutbyte mellan webbplatsens besökare samt energiexperter hos Fastighetsägarna.


    Nu har fler än 50 % av alla fastighetsägare gjort sin energideklaration. Men många undrar hur man tar nästa steg.

Webbfrågor

Det är du som vet vad du vill och vad du behöver. Men vad vill andra? Vad behöver andra? Tillsammans kan vi ge besked om var branschen står idag, vad vi vill och vad som behövs för att vi skall minska energianvändningen i sektorn. Genom att besvara frågan hjälper du till att skapa kunskap om det. Kunskap som du omedelbart får del av.
Vi på Fastighetsägarna kan använda kunskapen för att förbättra hemsidan. Vi kan också påverka den allmänna opinonen och politikerna så att det blir lättare för dig att spara energi.

  • Dela