• Kort om oss

    Fastighetsägarnas Energiakademi levererar information och stöd kring energisparåtgärder och är en plattform för informationsutbyte mellan webbplatsens besökare och energiexperter hos Fastighetsägarna.

    Nu har fler än 50 % av alla fastighetsägare genomfört sina energideklarationer, men många undrar hur man tar nästa steg. Fastighetsägarnas Energiakademi har skapats först och främst för att hjälpa fastighetsägare och andra intressenter att hjälpas åt för att underlätta identifiering, utredning och genomförande av energieffektivisernde åtgärder.

Våra experter

Fastighetsägarna har energiexperter på det nationella kansliet och på regionföreningar runt om i landet. För att svara på dina frågor tar vi också hjälp av skickliga fristående konsulter och energirådgivare. Dessa experter besvarar utvalda frågor som ställs på Forum. Vi väljer tillsammans ut viktiga frågor som handlar om energieffektivisering som många fastighetsägare kan vara intresserade av (och som vi kan svara på).

Ställ dina frågor till experterna genom Forum. Var så tydligt du kan när du ställer frågan. Besök Fastighetsägarnas Energiakademi igen efter någon vecka för att se om just din fråga besvarats av någon av våra experter.

  • Dela