Så arbetar Husö Fastigheter med energieffektivisering

- Husö Fastigheter effektiviserar för att det är en bra ekonomisk investering samt ger företaget och de statliga kunder man har bra renommé, säger Greger Skogkvist, Vd och ägare till företaget. Hyresgäster är ofta inte benägna att ta en högre hyreskostnad p.g.a. effektivisering men väljer gärna lokaler med låg energianvändning ur miljösynpunkt.

Exempel på genomförda åtgärder

Drygt hälften av Husös fastighetsbestånd är nyligen energieffektiviserat. Byte från oljeeldning till fjärrvärme har varit den enklaste åtgärden för att spara pengar. Idag hade man bytt till bergvärmepump för att slippa fjärrvärmemonopolet. Den höga fasta kostnaden på fjärrvärme gör att energibesparingen inte slår fullt ut på räkningen.

Man har närvarostyrd ventilation i lokalerna med tingsverksamhet. De installerade kylmaskinerna körs med timer vid behov och på så sätt sparar man mycket energi. Andra utförda åtgärder är tilläggsisolering, installation av ett webbaserat styr- och reglersystem, injustering av värmekurva, nytt elsystem och nya entrédörrar. De energieffektiviseringsåtgärder man sysslar med nu har tre till fem års avbetalningstid.

Tips från Greger Skogkvist

Installera ett webbaserat system för distansavläsning av energianvändningen. Välj ett system med temperaturkurvor och lär dig att använda den energin du köper på bästa sätt.

Fakta om beståndet

  • Byggår: 1909, 1973, (byggnader som är Green Building-certifierade). Övrigt bestånd är nyproducerat eller ombyggt under 1989-1992
  • Atemp ca 7 000 m2
  • Lokaler för kontorsverksamhet och tingsrätt
  • FT och en del FTX
  • Fjärrvärme
  • Två Green Building certifikat, varav en byggnad har 81 kWh/m2år exkl. el.

Kontakt

greger.skogkvist@soderhamn.se / 0270-10 505

  • Dela