Aktivt arbete för energieffektivare förvaltning

För Fastighets AB Briggen är långsiktighet och hållbarhet vad gäller drift och underhåll av fastigheter fundamentalt och självklart.

Briggen, som är en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen, äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar industri- kontors- och butikslokaler på expansiva lägen i Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Företaget ingår i Castellum-koncernen, vars aktie är registrerad på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap.
 
För Fastighets AB Briggen är långsiktighet och hållbarhet vad gäller drift och underhåll av fastigheter fundamentalt och självklart.
 
– Helhetsbilden är viktig. Jordens resurser är ändliga och dessa måste vi hushålla med för att kunna lämna över samhället i ett gott skick till nästkommande generation. Sveriges byggnadsbestånd förbrukar idag cirka 40 procent av all energi som används, vilket betyder att det finns mycket att arbeta med, säger Camilla Steén, kommunikations- och miljöchef på Briggen.  – För oss på Briggen är det viktigt att vara med och driva utvecklingen. Vi har tydliga mål om att sänka energiförbrukningen och koldioxidutsläppen årligen. Minst 10 procent energieffektivisering och 25 procent koldioxidminskning under en tioårsperiod ska uppfyllas. Mycket kan vi som fastighetsägare göra, mycket måste göras i dialog och samarbete med våra hyresgäster. De senaste två åren har företaget bland annat beslutat att ett relativt stort antal befintliga byggnader ska energieffektiviseras och klassas enligt EU-märkningen GreenBuilding, vilket innebär att fastigheten använder 25 procent mindre energi än tidigare. När det gäller nybyggnation gäller det att åstadkomma en energiförbrukning som ligger 25 procent under Boverkets byggregler, BBR krav på förbrukning för nya byggnader. I dagsläget har Briggen fått sex fastigheter godkända, fler är att vänta.


 –Absolut. Men jag vill poängtera att vi jobbar på bred front för att få ner energiförbrukningen i alla våra fastigheter. Man kan komma långt genom att samarbeta med hyresgästerna och informera om de gemen¬samma vinster som finns att göra genom kontinuerlig driftoptimering. Det kan handla om driftoptimering, installation av värmepump, fönster-, ventilations- eller fläktbyten med mera.   Det är viktigt att se till helheten. Ofta glömmer man bort att den el som verksamheterna i fastigheten förbrukar normalt är lika stor som fastighetselen.

För att inspirera och motivera våra hyresgäster att minska förbrukningen har vi utformat en guide med energibesparingstips. Nu finns också de gröna avtalen som öppnar upp för en utvidgad dialog med hyresgästen kring energibesparingar, berättar Camilla Steén. 
 

  • Dela