Orrholmen i Karlstad

Orrholmen, ett BeBo-projekt, är ett 60-tals område med 10 st 7-våningshus. Området var i stort behov av upprustning och energikostnaderna har stigit kraftigt. Vattenskador via fasader, fönster och tak hade gjort att vissa lägenheter inte gick att hyra ut. Otätheter som gav drag måste kompenseras med mer värme för att man inte skulle frysa.
I samband med RoT-renoveringen gjordes en större översyn av ventilationssystemet. Man kunde förenkla kanaldragningen samt plocka bort en hel del onödig utrustning. Befintliga betongelement tilläggsisolerades med 70 mm cellplastskivor. De nya energieffektiva fönstren har ett U-värde på 1,2. Taket har tilläggsisolerats med 25 cm lösull.

 

Fasad

Befintliga betongelement tilläggsisolerades med 70 mm cellplastskivor. Skivorna både limmades och fästes mekaniskt (skruv) i den gamla fasaden. Man har valt ett bättre och starkare bruk och lagt ett tjockare lager än nödvändigt för att få bästa motstånd mot fuktvandring utifrån.

 

Fönster

De nya energieffektiva fönstren har ett U-värde på 1,2. Några fönster är infästa med beslag i betongelementen så att de kommer ut i förhållande till den påbyggnad som den nya isoleringen ger. I badrum kantas skarven med ett plastlaminat för att täcka övergången mellan kakel och fönster. Det ger en konstruktion som tål en mycket hög fuktbelastning. Då det fanns stora problem med vattenläckage runt de gamla fönstren har extra noggrannhet lagts vid tätningen. Först skummas utrymmet mellan fönster och betongelement. Därefter fästs cellplasten i fasaden så att den överlappar 10 mm in på fönstret. Därtill skummas fogen mellan cellplast och fönster. Genom dubbel skumning fås extra säkerhet mot fuktinträngning samtidigt som man får en stabilare konstruktion.

Tak

Taket har tilläggsisolerats med 25 cm lösull och taksargen har höjts för att skapa en bättre avrinning. Även lutningen på taket över balkongerna har ökats. Man har kompletterat hängrännan med ett stuprör för att leda bort vatten från fasaden.

 

Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och miljöfrågor. Mer information om BeBos hemsida www.bebostad.se

  • Dela