Brogården Alingsås

I Alingsås bygger Alingsåshem om befintliga bostadshus från 70-talet så att energanvändningen radikalt minskas, från 216 till 92 kWh/m2 och år. Husen har fått välisolerade nya ytterväggar. I lägenheterna finns efter ombyggnaden inga radiatorer, utan en värmeväxlare i varje lägenhet värmer upp den ingående luften med värmen från luften som går ut med hjälp av två små fläktar. Den tillskottsvärme som ändå behövs vissa dagar är fjärrvärme.

Brogården är ett typiskt 1970-talsområde med industriellt byggda flerfamiljshus. Husen hade uppvisat flera tekniska brister, och för att avhjälpa dem var en radikal ombyggnation nödvändig. Husen har fått nya ytterväggar, som är väl isolerade. I lägenheterna finns inga radiatorer, utan en värmeväxlare i varje lägenhet värmer upp den ingående luften med värmen från luften som går ut med hjälp av två små fläktar. Ombyggnaden ska leda till så låg energiförbrukning som möjligt. Hyresgästerna ska få möjlighet att påverka sin energianvändning när det gäller varmvatten och hushållsel. Hyreshöjningarna ska i framtiden hålla sig på en rimlig nivå. Grunden är ett långsiktigt hållbarhetstänkande.

Målet är att energiförbrukningen ska sänkas från 216 kWh/kvadratmeter till 92, och det målet ska nås redan det första året. Tio dygn om året i genomsnitt behövs tillskottsvärme. Den tillförs med en liten fjärrvärmeslinga, där värmen kommer från biobränsle.

–  Vi har fått lära oss nya angreppssätt, berättar Ing-Marie Odegren, vd för Alingsåshem. Vi lånar av framtiden och gör ganska stora investeringar som på sikt leder till lägre driftskostnader.

Miljonprogramsområdena byggdes enkelt, rationellt och industriellt. Det finns många sådana områden runt om i Sverige och husen ser ungefär likadana ut. Därför har intresset från andra fastighetsägare för Brogården-projektet blivit så stort.

Denna information har hämtats från hemsidan för ByggaBoDialogen. Hela beskrivningen av Brogården och många andra Goda exempel kan du läsa här:

http://www.byggabodialogen.se/templates/Page____3945.aspx

 

 

 

 

  • Dela