Goda exempel

MorotIbland behövs lite motivation för att sätta igång

Exemplets makt är starkt - brukar man ju säga. Här kan du se hur andra fastighetsägare genomfört projekt där de byggt om sina hus, bytt ut och trimmat installationssystem så att energianvändningen minskat. Ibland mycket kraftigt.
Har du själv gjort liknande projekt? Hör av dig till oss genom att beskriva dem på Forum, eller genom att fylla i formuläret nedan. Vi vill gärna fylla på vår projektsida med fler goda exempel, stora som små!

Vill du dela med dig av era erfarenheter? Fyll då i detta formulär så tar vi kontakt med dig.

 • Systematiskt arbete

  Att energieffektivisera är ett arbete som bör ske systematiskt. Många fastighetsägare har kommit mycket långt i detta och under denna rubrik kan du läsa om hur man kan arbeta. Fastighetsägarna beskriver vilka effektiviseringsåtgärder de ofta gör och lämnar tips.

  • Så arbetar Malmegårds Fastigheter med energieffektivisering

   - Det finns en självklar win-win situation med energieffektivisering. Åtgärderna är både skonsamma mot miljön och långsiktigt mot plånboken, säger Bengt Malmegård, Vd och ansvarig för energi- och miljöfrågor. Företagets alla fastigheter har effektiviserats sedan de första förvärvades på 1970-talet och energibehovet har minskat med i genomsnitt 25 %. Den genomsnittliga uppvärmningskostnaden för byggnaderna är 100 kr/m2. Det är en låg kostnad med tanke på byggnadernas höga ålder.

  • Så arbetar Husö Fastigheter med energieffektivisering

   - Husö Fastigheter effektiviserar för att det är en bra ekonomisk investering samt ger företaget och de statliga kunder man har bra renommé, säger Greger Skogkvist, Vd och ägare till företaget. Hyresgäster är ofta inte benägna att ta en högre hyreskostnad p.g.a. effektivisering men väljer gärna lokaler med låg energianvändning ur miljösynpunkt.

  • Så arbetar Vasakronan med energieffektivisering

   - Vi jobbar aktivt med energieffektivisering, det har vi gjort sedan slutet av 1990-talet, säger Bengt Jansson, miljöansvarig på Vasakronan i Stockholm. Anledningen är att vi vill minska miljöpåverkan och spara pengar. Vasakronan sköter själva drift och skötsel, vilket innebär att vi har en väldigt stor kunskap om fastigheterna. Vi för månatlig energistatistik och följer upp över varje fastighets användning av el, kyla och värme. Utifrån detta jobbar vi löpande med att trimma och injustera styr- och reglersystemen.

  • Så arbetar Brostaden med energieffektivisering

   - Vårt systematiska arbetssätt är den största anledningen till att man kunnat göra kraftiga besparingar säger Bo Matsson, teknik- och miljöchef på Brostadens. Vi arbetar förebyggande och har en övergripande tillsyn av våra anläggningar, på plats, en gång i månaden. Vi har energieffektiviserat sedan år 1995 då vi började jobba aktivt med miljöfrågor. Varje år sätter Brostaden upp mål som vi jobbar efter och vi har ett välförankrat synsätt genom hela organisationen.

  • Aktivt arbete för energieffektivare förvaltning

   För Fastighets AB Briggen är långsiktighet och hållbarhet vad gäller drift och underhåll av fastigheter fundamentalt och självklart.

  • Så arbetar Lifra L&B med energieffektivisering

   Lifra L&B – lokaler och bostäder – förvaltar idag hyresrätter och bostadsrätter i Malmö och i övriga Skåne.

  • Humlegården arbetar aktivt med att minska klimatavtrycket

   - Genom att realtidsmäta energiförbrukningen i samtliga fastigheter har våra tekniker möjlighet att driftoptimera på ett bättre sätt. Under perioden 2004-2012 sänkte vi energiförbrukningen för uppvärmningen med ca 30 procent och under perioden 2008-2012 sänktes förbrukningen för fastighetsel med ca 23 procent, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter. Vi har dessutom utvecklat en app för Iphone och Ipad som vi erbjuder våra kunder för att hjälpa dem att sänka sin elförbrukning. På så vis görs inte bara ekonomiska besparingar utan vi är alla med och bidrar till minskad miljöpåverkan.

 • Förbättringar av klimatskärmen

  Många ombyggnadsprojekt innebär att man byter fönster och tilläggsisolerar. Man förbättrar då byggnadens klimatskärm.

  Klimatskärmen är det tekniska samlingsnamnet för de byggnadselement som håller kylan ute och värmen inne i en byggnad. Det inbegriper exempelvis ytterväggar, källarväggar, tak, golv, fönster och ytterdörrar.

  • Orrholmen i Karlstad

   Orrholmen, ett BeBo-projekt, är ett 60-tals område med 10 st 7-våningshus. Området var i stort behov av upprustning och energikostnaderna har stigit kraftigt. Vattenskador via fasader, fönster och tak hade gjort att vissa lägenheter inte gick att hyra ut. Otätheter som gav drag måste kompenseras med mer värme för att man inte skulle frysa.
   I samband med RoT-renoveringen gjordes en större översyn av ventilationssystemet. Man kunde förenkla kanaldragningen samt plocka bort en hel del onödig utrustning. Befintliga betongelement tilläggsisolerades med 70 mm cellplastskivor. De nya energieffektiva fönstren har ett U-värde på 1,2. Taket har tilläggsisolerats med 25 cm lösull.

  • Seglet i Karlstad

   Höghuset Seglet i Karlstad är ett BeBo-projekt och troligen Sveriges första större nybyggda flerbostadshus utan traditionellt uppvärmningssystem. Huset är 12 våningar högt och är byggt för att vara extremt energisnålt samtidigt som boendekomforten ska vara optimal.

  • Brogården Alingsås

   I Alingsås bygger Alingsåshem om befintliga bostadshus från 70-talet så att energanvändningen radikalt minskas, från 216 till 92 kWh/m2 och år. Husen har fått välisolerade nya ytterväggar. I lägenheterna finns efter ombyggnaden inga radiatorer, utan en värmeväxlare i varje lägenhet värmer upp den ingående luften med värmen från luften som går ut med hjälp av två små fläktar. Den tillskottsvärme som ändå behövs vissa dagar är fjärrvärme.

  • Så arbetar Gårdstensbostäder med energieffektivisering

   Gårdstensbostäder är Sveriges mest besökta bostadsområde. Deras renovering av miljonprogramsområdet har resulterat i stora energibesparingar och en trevligare och säkrare livsmiljö för de boende. - Vårt område är det som utvecklas mest i Sverige, säger Michael Pirosanto tillförordnad VD på fastighetsbolaget Gårdstensbostäder AB.

 • Dela