Stockholms Solkarta

2013-06-03

Nu lanseras Stockholm solkarta som visar hur mycket solen strålar på stadens alla tak.
Solkartan är ett hjälpmedel för fastighetsägare för att bedöma om taken är lämpliga för att installera solceller eller solfångare.

Stadens mål är att vara fossilbränslefritt år 2050 och då är förnybar energi en viktig energikälla. Därför har solkartan tagits fram på uppdrag av Energicentrum vid Miljöförvaltningen, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholm.

 

- En vanlig uppfattning är att vi har ett solfattigt land, men i själva verket är instrålningen av solenergi över Stockholm på årlig basis lika stor som i Centraleuropa.

 

Till Stockholms solkarta.

  • Dela