Nära-nollenergibyggnader i Sverige

2017-02-08

Regeringen beslutade 8 december 2016 om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader nu är definierat.

Läs mer här.

  • Dela