Trend - Energideklarationer

2014-04-23

Denna rapport visar antalet inkomna godkända deklarationer i
energideklarationsregistret. Eventuella dubbletter (byggnader
med fler än en deklaration) är avräknade i statistiken.
Rapporten består av tre olika sätt att visa hur arbetet med
energideklarationer framskrider

 Läs mer här!

  • Dela