foolink Nyheter

Nyheter på Energiakademien

 • Energiutblick14 mars

  2017-03-03

  Energimyndighetens stora energikonferens på Stockholm Waterfront 14 mars.

 • Schweiziska huset är självförsörjande på energi

  2017-02-21

  Med solceller på taket, batterier i källaren och egen vätgasproduktion är ett flerfamiljshus i Schweiz självförsörjande på energi. Vid invigningen i höstas klipptes inte något rött band utan den sista elledningen till huset.

 • Profilera ditt företag som Hållbart Fastighetsföretag

  2017-02-20

  Fastighetsägarna lanserar nu CSR-verktyget Hållbart Fastighetsföretag. Det öppnar möjlighet för dig som fastighetsägare att profilera ditt företag inte bara som en ansvarstagande hyresvärd, utan som ett företag som engagerar sig i sin omgivning och tar ansvar utöver det lagen kräver.
  Ett sådant arbete kan öka värdet på ditt företags varumärke, skapa förutsättningarför nöjdare hyresgäster och minskad miljöpåverkan, genom bättre nyttjande av resurser.

 • Nära-nollenergibyggnader i Sverige

  2017-02-08

  Regeringen beslutade 8 december 2016 om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader nu är definierat.

 • Sverige kraftsamlar för energieffektiv belysning

  2016-06-30

  Belysningsutmaningen är det svenska genomförandet av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet i Paris december förra året. Målet för Global Lighting Challenge är att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren. Sverige, Indien, USA, Kina och ett stort antal andra länder har anslutit sig.

 • Värmepumpar på KTH

  2014-05-25

  Värmepumpar på KTH Campus sparar energi motsvarande uppvärmning av 1000 villor

 • Välkommen att delta i ett spännande energieffektiviseringsprojekt med delifinansiering av EU

  2014-05-02

  Stockholms stad bjuder in fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Årsta med omnejd att söka medel i EU-projektet Smart Cities, som handlar om energieffektivisering av byggnader.

 • Trend - Energideklarationer

  2014-04-23

  Denna rapport visar antalet inkomna godkända deklarationer i
  energideklarationsregistret. Eventuella dubbletter (byggnader
  med fler än en deklaration) är avräknade i statistiken.
  Rapporten består av tre olika sätt att visa hur arbetet med
  energideklarationer framskrider

 • Stockholms Solkarta

  2013-06-03

  Nu lanseras Stockholm solkarta som visar hur mycket solen strålar på stadens alla tak.
  Solkartan är ett hjälpmedel för fastighetsägare för att bedöma om taken är lämpliga för att installera solceller eller solfångare.

 • Fjärrvärmen ökar sina marknadsandelar

  2013-02-05

  Trots kritik mot höga priser ökar fjärrvärmen sina marknadsandelar bland flerbostadshus. Andelen uppvämd yta med fjärrvärme har ökat från 82 % 2007 till 86 % 2011.

 • Dela