• Kort om oss

    Fastighetsägarnas Energiakademi levererar information och stöd kring energisparåtgärder och är en plattform för informationsutbyte mellan webbplatsens besökare och energiexperter hos Fastighetsägarna.

    Nu har fler än 50 % av alla fastighetsägare genomfört sina energideklarationer, men många undrar hur man tar nästa steg.

    Fastighetsägarnas Energiakademi har skapats först och främst för att hjälpa fastighetsägare och andra intressenter att hjälpas åt för att underlätta identifiering, utredning och genomförande av energieffektivisernde åtgärder.

Teknisk förvaltning

Här sorteras frågor om Teknisk förvaltning som påverkar energianvändningen.

  • Dela