Vad är en energideklaration? Måste jag ha en?

Vad är egentligen en energideklaration? Vad skall den användas till och måste alla fastighetsägare skaffa en sådan? Hur går det i så fall till?

Energideklarationen beskriver först och främst en byggnads energiprestanda. Den ska även ange referensvärde för en genomsnittlig byggnad av liknande typ så den deklarerade byggnadens energiprestanda kan jämföras. Energideklarationen ska dessutom innehålla förslag till åtgärder – om dessa bedöms som kostnadseffektiva - som fastighetsägaren kan genomföra för att förbättra byggnadens energiprestanda. Lagen om energideklarationer bygger på ett direktiv från EU som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva och därigenom bidra till att ska skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi. Nya byggnader ska ha en deklaration i samband med drifttagandet, dock senast två år efter slutbevis. En deklaration är giltig i 10 år.

 De byggnader som omfattas av lagen är:

 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt omfattas.
 • Byggnader klassade som specialenhet över 1000 kvm, som till exempel vårdbyggnader.
 • Byggnader som säljs ska ha en energideklaration. Det gäller även villor, trots att dessa upplåts med äganderätt.

Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklarera.

 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Försvarsbyggnader
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) om åtgärdsförslag inte kan lämnas.

Energideklaration ska upprättas av en expert med särskilda kunskaper om byggnader och byggnaders energianvändning. Energiexperten ska ha genomgått en särskild utbildning, vara certifierad och arbeta vid eller för ett deklarationsföretag, ackrediterat som oberoende kontrollorgan av Swedac.

Fastighetsägarna har som en service för sina medlemmar byggt upp en organisation för att hjälpa till med energideklarationer. De olika föreningarnas kontaktpersoner för det kan du nå genom denna länk.

(2010-03-19)

Senaste foruminläggen

 • Dela