Blir det nya energikrav vid ombyggnad?

Jag har hört att EU bestämt att man måste göra energiåtgärder då man bygger om. Är det sant? Vad gäller i så fall?

I december 2009 fattade EU:s ministerråd beslut om ett nytt kraftfullt direktiv för att förbättra energiprestanda för byggnader. Direktivet gäller både nya byggnader och befintliga byggnader. För Sverige är det faktiskt det senare som kommer att ha störst betydelse. Det nya direktivets olika delar skall successivt införas i svensk lagstiftning inom några år.

Direktivet kallas EPBD2, vilket betyder Energy Performance of Buildings Directive del 2, och innehåller starkt skärpta krav på att byggnader som byggs om skall ges bättre energiprestanda. Nya krav är bland annat:

 • Befintliga byggnader som genomgår omfattande ombyggnad (den totala kostnaden överstiger 25 % av byggnadens värde eller mer än 25 % av byggnadens omslutande area berörs) skall efter ombyggnaden uppfylla energikrav. Det skall också vara möjligt att sätta energikrav på ombyggda delar i stället för hela byggnaden.
 • Det skall finnas energikrav på nya tekniska system som installeras i befintliga byggnader. Berörda system är (minst) värmesystem, varmvattensystem, luftkonditioneringssystem och stora ventilationssystem.
 • Energideklarationen skall innehålla uppgifter om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda a) vid omfattande ombyggnad och b) som bör genomföras oberoende av omfattande ombyggnad. Energideklarationen skall också innehålla uppgifter om hur byggnadens energianvändning påverkar den primära energiförbrukningen samt utsläpp av koldioxid.
 • Regelbunden inspektion av värme- (med större effekt än 20 kW) och luftkondi-tioneringssystem, gärna i samband med energideklarationen. Sverige kan ersätta kravet på inspektioner med andra åtgärder.

 

(2011-01-27)

Andra besvarade frågor

 • Utbyte av fönsterlister

  Vårt hus är byggt 1934. Fönstren som är original är i gott skick. Tätningslisterna har gjort sitt, så några fönster är lite dragiga. Borde jag byta ut fönsterlisterna eller hur resonerar man med så här gamla hus?

  2010-03-15 Installationsteknik
 • Installera luftvärmepump, vad tänka på?

  Vi har idag ett ganska stort enplanshus med direktverkande el som uppvärmning. Den hemska vintern har satt djupa spår i våra elräkningar och har därför tänkt att investera i en luftvärmepump. Vad ska man tänka på generellt när man ska köpa och installera en luftvärmeump? Några speciella märken man ska undvika? Kan man installera själv?
  Tacksam för hjälp!

  Installationsteknik
 • Dela