• Kort om oss

    Fastighetsägarnas Energiakademi levererar information och stöd kring energisparåtgärder och är en plattform för informationsutbyte mellan webbplatsens besökare och energiexperter hos Fastighetsägarna.

    Nu har fler än 50 % av alla fastighetsägare genomfört sina energideklarationer, men många undrar hur man tar nästa steg.

    Fastighetsägarnas Energiakademi har skapats först och främst för att hjälpa fastighetsägare och andra intressenter att hjälpas åt för att underlätta identifiering, utredning och genomförande av energieffektivisernde åtgärder.

Lagar och regler

Under denna rubrik sorteras frågor om lagar och regler som rör energianvändningen i byggnader. Det är inte lätt att hålla reda på alla regler som gäller. Ändå är det din skyldighet som fastighetsägare att göra det. De olika myndigheterna som utfärdar lagar, förordningar och föreskrifter har ansvar för att information når ut till de berörda. Fastighetsägarna hjälper ofta till genom nyhetsbrev och på hemsidan.

  • Dela