• Kort om oss

  Fastighetsägarnas Energiakademi levererar information och stöd kring energisparåtgärder och är en plattform för informationsutbyte mellan webbplatsens besökare och energiexperter hos Fastighetsägarna.

  Nu har fler än 50 % av alla fastighetsägare genomfört sina energideklarationer, men många undrar hur man tar nästa steg.

  Fastighetsägarnas Energiakademi har skapats först och främst för att hjälpa fastighetsägare och andra intressenter att hjälpas åt för att underlätta identifiering, utredning och genomförande av energieffektivisernde åtgärder.

Installationsteknik

Här sorteras frågor om installationsteknik, till exempel om värmesystem, ventilationssystem, elsystem och avlopp. Som installationsteknik räknar vi också styr- & reglersystem och anläggningar för energiomvandling, till exempel värmepumpar, undercentraler för fjärrvärme och pelletspannor.
Driftoptimering behandlas under Teknisk förvaltning.

 • Utbyte av fönsterlister

  Vårt hus är byggt 1934. Fönstren som är original är i gott skick. Tätningslisterna har gjort sitt, så några fönster är lite dragiga. Borde jag byta ut fönsterlisterna eller hur resonerar man med så här gamla hus?

 • Installera luftvärmepump, vad tänka på?

  Vi har idag ett ganska stort enplanshus med direktverkande el som uppvärmning. Den hemska vintern har satt djupa spår i våra elräkningar och har därför tänkt att investera i en luftvärmepump. Vad ska man tänka på generellt när man ska köpa och installera en luftvärmeump? Några speciella märken man ska undvika? Kan man installera själv?
  Tacksam för hjälp!

 • Dela