• Kort om oss

  Fastighetsägarnas Energiakademi levererar information och stöd kring energisparåtgärder och är en plattform för informationsutbyte mellan webbplatsens besökare och energiexperter hos Fastighetsägarna.

  Nu har fler än 50 % av alla fastighetsägare genomfört sina energideklarationer, men många undrar hur man tar nästa steg.

  Fastighetsägarnas Energiakademi har skapats först och främst för att hjälpa fastighetsägare och andra intressenter att hjälpas åt för att underlätta identifiering, utredning och genomförande av energieffektivisernde åtgärder.

Byggteknik

Här sorteras frågor om exempelvis fasader, fönster, tak och andra byggnadselement.
Byggtekniska årgärder kan vara dyrare än installationstekniska och innebär därmed längre återbetalningstider. Men tänk på att de oftast har avsevärt längre livslängd.
Du bör göra alla eventuella energieffektiviserande byggåtgärder innan du gör installationstekniska åtgärder så att de installationstekniska blir anpassade till det förändrade energibehovet i den ändrade byggnaden.

 • Utbyte av fönsterlister

  Vårt hus är byggt 1934. Fönstren som är original är i gott skick. Tätningslisterna har gjort sitt, så några fönster är lite dragiga. Borde jag byta ut fönsterlisterna eller hur resonerar man med så här gamla hus?

  2010-03-15
 • Hur mäter man då man skall byta fönster?

  Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med att reda ut vart man mäter på fönstren som skall bytas. Mäter jag vid karmen, rutan eller var?

  2010-03-19
 • Jag har kondens på fönstren. Hur får jag bort det?

  Den utvändiga kondensen är inte skadlig för fönstret eftersom utsidan på fönstret normalt tål en hög fuktbelastning.

  På vintermornar så är det ofta imma och vattendroppar (kondens) på fönstren i sovrummen . Jag har ett ganska nytt hus och förstår inte att det skall behöva vara så. Är det skadligt? Vad kan jag göra åt det?

  2010-11-15
 • Dela