• Kort om oss

  Fastighetsägarnas Energiakademi levererar information och stöd kring energisparåtgärder och är en plattform för informationsutbyte mellan webbplatsens besökare och energiexperter hos Fastighetsägarna.

  Fastighetsägarnas Energiakademi har skapats först och främst för att hjälpa fastighetsägare och andra intressenter att hjälpas åt för att underlätta identifiering, utredning och genomförande av energieffektivisernde åtgärder.

Frågor och svar

Ställ dina frågor till experterna genom vårt formulär. Var så tydligt du kan när du ställer frågan.

Besök Fastighetsägarnas Energiakademi igen efter någon vecka för att se om just din fråga besvarats av någon av våra experter.

 • Byggteknik

  Här sorteras frågor om exempelvis fasader, fönster, tak och andra byggnadselement.
  Byggtekniska årgärder kan vara dyrare än installationstekniska och innebär därmed längre återbetalningstider. Men tänk på att de oftast har avsevärt längre livslängd.
  Du bör göra alla eventuella energieffektiviserande byggåtgärder innan du gör installationstekniska åtgärder så att de installationstekniska blir anpassade till det förändrade energibehovet i den ändrade byggnaden.

 • Installationsteknik

  Här sorteras frågor om installationsteknik, till exempel om värmesystem, ventilationssystem, elsystem och avlopp. Som installationsteknik räknar vi också styr- & reglersystem och anläggningar för energiomvandling, till exempel värmepumpar, undercentraler för fjärrvärme och pelletspannor.
  Driftoptimering behandlas under Teknisk förvaltning.

 • Teknisk förvaltning

  Här sorteras frågor om Teknisk förvaltning som påverkar energianvändningen.

 • Lagar och regler

  Under denna rubrik sorteras frågor om lagar och regler som rör energianvändningen i byggnader. Det är inte lätt att hålla reda på alla regler som gäller. Ändå är det din skyldighet som fastighetsägare att göra det. De olika myndigheterna som utfärdar lagar, förordningar och föreskrifter har ansvar för att information når ut till de berörda. Fastighetsägarna hjälper ofta till genom nyhetsbrev och på hemsidan.

 • Dela