Varför ska jag vara med?

Energianvändningen svarar för en av de största enskilda driftkostnaderna för en byggnad. Kostnaden går dock att påverka, inte minst genom minskad energianvändning.

Genom att vara med i Energiutmaningen får du möjlighet att lära dig mer om hur du kan spara både energi och pengar i din byggnad. Du får möjlighet att delta i utbildningar och seminarier. Energiexperter kommer även att besöka dina byggnader för att se vilka åtgärder du kan göra för att minska energianvändningen. Ett aktivt energiarbete ger ökad lönsamhet och ett ökat fastighetsvärde.

Vad förväntas av dig?

Samtliga deltagare i projektet förväntas delta aktivt. Det betyder att du ska vilka spara energi och pengar och därigenom verka för att uppnå satta energi- och miljömål. Projektet siktar på en tjugoprocentig energibesparing.

Genom att vara med i projektet kommer du att få tillgång till Fastighetsägarnas energiuppföljningsystem. Det är därför viktigt att vi månadsvis får in dina förbrukningssiffror.

Kostnad och värde

Att vara med i Energiutmaningen kostar 5 000 kr/år. Genom att vara med får du ta del av utbildningar, seminarier, energibesiktning av två byggnader samt tillgång till energiuppföljningssystem. Detta till ett värde av cirka 100 000 kronor.

  • Dela