Utbildning inom projektet

I Energiutmaningen får projektdeltagarna delta på utbildningar och seminarier. Här hittar du kortare information från respektive utbildning och seminarium och du kan även ladda ner Power Point-presentationer från varje tillfälle.

Utbildningarna är uppbyggda på ett sätt där deltagarna till en början får en övergripande introduktion med ett teoretiskt grundavsnitt. I utbildningen ingår utbildning om EU-målen och dess påverkan på fastighetsägandet. Varje delkurs gör även en djupdykning i gällande lagar och föreskrifter, till exempel för ventilation. Dessutom går man igenom relevanta nyckeltal och konkreta exempel och räknar på lönsamhetskalkyler. Varje kurstillfälle är självbärande.

Utbildningarnas innehåll

Utbildning 1: Byggnaden som energisystem, totalprojekt

Utbildning 2: Inomhusklimat uppvärmning

Utbildning 3: Inomhusklimat ventilation

Utbildning 4: Byggnadens klimatskal och solenergi

Utbildning 5: Effektiv resurshållning - vatten

Utbildning 6: Elhandel, tvättstugor, belysning

Utbildning 7: Energiledningssystem och energideklarationer

 

  • Dela