Injustering av ventilationssystem

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.- OVK. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Tyvärr finns det alltför många exempel på dåligt injusterade och onödigt energislukande ventilationssystem. Då det huvudsakliga syftet med de obligatoriska ventilationskontrollerna är att säkerställa ett gott inomhusklimat, görs tyvärr inte alltid kontroller av systemens energianvändning. Att utföra en injustering på ett tillfredsställande sätt kräver tillgång till speciella mätinstrument, tid, noggrannhet och inte minst kompetens. 

Konsekvenser av dåligt injusterade ventilationssystem

För höga luftflöden

Om vissa rum inte har tillräckligt med luft finns en uppenbar risk att det totala luftflödet måste höjas, eller redan är för högt, för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går då åt mer energi för att värma luften och mer elenergi för att driva fläktarna. Ett för högt tilluftsflöde kan dessutom ge upphov till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka fukt- och mögelproblem.

Läs mer

För låga flöden

För låga luftflöden försämrar inte bara inomhusklimatet, utan leder ofta till att flödesbalansen påverkas. Har ventilationssystemet mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, kommer återvinningen att försämras om luftflödena inte är balanserade på rätt sätt. Med för lågt frånluftsflöde sjunker temperaturen på tilluften som då måste höjas med hjälp av köpt energi. För lågt frånluftsflöde kan också innebära övertryck i byggnaden, vilket som tidigare nämnts kan orsaka fukt- och mögelproblem.

För hög temperatur

Om luftflödena är felaktigt injusterade är risken stor att problemen kompenseras genom att höja temperaturen, antingen i rummet (via radiatorsystemet), eller i den luft som tillförs via ventilationen. För höga luftflöden kan också leda till drag, som ofta kompenseras genom att höja temperaturen på den luft som tillförs. Mer värme måste tillföras, vilket leder till ökad energianvändning.

Onödiga tryckfall

Onödiga tryckfall ökar behovet av el till fläktdrift. Principen för injustering av ventilationssystem går förenklat ut på att det don (anordning för till– eller bortförsel av luft) som är längst bort från fläkten ska ha så lite tryckfall som möjligt. Inställningen på detta dimensionerande don påverkar hela systemet och kan ibland var onödigt högt. Då måste fläkten jobba extra mycket för att orka trycka luften hela vägen och det går naturligtvis också åt mera elenergi.

Att tänka på

Generellt bör man vara mycket noggrann med upphandlingen av kontroller och injusteringar. Man bör lägga särskild vikt vid energifrågorna i samband med dessa upphandlingar. En rätt gjord injustering ska vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och en injusteringsrapport som underlag för beslut om åtgärder och framtida arbeten. Ställ krav på referenser och dokumentationen i samband med upphandlingar. Gå igenom resultaten noga.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

 Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

 

  • Dela