Byte av cirkulationspump

Cirkulationspumpen pumpar varmt vatten från värmekällan, tex fjärrvärmeväxlaren, värmepumpen eller pannan, till värmeelementen eller golvvärmeslingorna och tillbaka till värmekällan . Gamla och oreglerade pumpar som går dygnet runt och året om är riktiga energitjuvar. Att byta till en modern cirkulationspump med frekvensomformare sänker energikostnaderna och kan också ge högre boendekomfort.

Den utan tvekan största kostnaden för en cirkulationspump är dess driftkostnad, d.v.s. kostnaden för driftel under pumpens livslängd (som motsvarar ca 90 % av totalkostnaden enligt Energimyndigheten).

Det finns i huvudsak två typer av cirkulationspumpar; pumpar med fast varvtal (eller manuellt omställbart varvtal), samt pumpar med automatisk tryckstyrd varvtalsreglering.

Varvtalsreglerade pumpar är i regel energieffektivare än cirkulationspumpar med fast varvtal, men det viktigaste är att pumpen är rätt dimensionerad för det aktuella systemet.

Pumpen ska dimensioneras efter flöde (som i sig beror på önskad effektavgivning) och tryckhöjd (d.v.s. motståndet i systemet genom rör, växlare och radiatorventiler). Det är viktigt att pumpen dimensioneras av fackman och att installation av cirkulationspump och övriga komponenter i värmesystemet sker av behörig installatör.

Läs mer

Stäng av cirkulationspumpen när den inte behövs

Det går att spara upp till 30 % av elanvändningen om pumpen stängs av under de månader av året då det inte behövs någon värme. Funktion för pumpstopp finns i regel i nyare styr- och övervakningssystem och kan aktiveras och konfigureras vid behov.

Att tänka på

I samband med byte av termostat och radiatorventiler kan det vara klokt att även se över cirkulationspumpen och byta till en varvtalsstyrd pump. Annars kan det uppstå oljud i värmesystemet när termostaterna stryper vattengenomströmningen genom radiatorerna och förändrar tryckfallet i värmesystemet.

 

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela