Energieffektiv belysning

Belysning står för cirka femton procent av världens elanvändning och över fem procent av växthusgasutsläppen. I Sverige bedömer Energimyndigheten att hälften av de cirka 14 TWh som årligen används för belysning kan sparas. Med den senaste belysningstekniken finns det alltså en mycket stor energieffektiviseringspotential både globalt och i Sverige.

I Sverige har arbetet med att byta till bästa möjliga teknik kommit långt men det finns fortfarande mycket gammal belysning kvar, inte minst i offentliga lokaler som exempelvis skolor. Med effektiva belysningslösningar går det att behålla, eller till och med sänka, elanvändningen och samtidigt öka användningen av belysning.

Belysning, energianvändning och klimat

Energieffektivisering är en viktig faktor för att bidra till att uppnå klimatmålen i Sverige och globalt. När energianvändningen minskar minskas generellt också utsläppen av växthusgaser.

Belysning handlar dock inte bara om ljus utan även om hälsa, trygghet, estetik, produktivitet, miljöpåverkan, teknik- och materialval, konkurrenskraft samt resursanvändning. Den nya belysningstekniken innebär också nya, spännande möjligheter rent estetiskt. Exempelvis kan belysningsteknik integreras i andra produkter och ge helt nya utseenden och utformning.

Genom att byta belysning kan du alltså

  • bidra till ett bättre klimat
  • få en effektivare energianvändning och
  • spara pengar.

Moderna belysningslösningar kan också leda till bättre ljuskvalitet, ökad trygghet och säkerhet samt bättre hälsa.

Belysningsutmaningen

Sverige kraftsamlar för energieffektiv belysning genom Belysningsutmaningen, det svenska genomförandet av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet i Paris december 2015. Syftet med utmaningen är att halvera mängden energi som används till belysning i Sverige och globalt få ut tio miljarder energieffektiva belysningslösningar för minskad klimatpåverkan.

Läs mer här och anta utmaningen.

Senaste foruminläggen

  • Dela