TV-apparater och datorer

TV-apparater och datorer är inte energisnåla bara för att de är nya. Mellan TV-apparater i samma tum-storlek kan energiförbrukningen variera kraftigt. Mycket av hemelektroniken drar också ström i standby-läge och har transformatorer som ständigt är kopplade till elnätet.

TV-apparater

Förutom att en ny TV ska ha bra bild- och ljudkvalitet och vara lättanvänd är det klokt att fråga efter hur mycket energi den drar både när den används och när den står i standby. Det är stora skillnader mellan olika modeller i samma tum-storlek även om energiförbrukningen minskat över lag under senare år. Stora apparater drar mer än små.

Även TV-apparater kommer i framtiden att märkas med den välbekanta EU-energimärkningen med pilar.

Digitalbox

En fristående digitalbox kan dra lika mycket energi som själva TV-apparaten. En TV med inbyggd digitalbox är i regel mer energieffektiv än en TV med en fristående box eftersom många fristående boxar har en hög standby-effekt och ofta helt saknar avstängningsknapp. Energianvändningen för en TV ökar inte för att den har en inbyggd box.

Läs mer

Skärmens storlek

Energianvändningen kan tredubblas om man byter ut en 28 tums bildrörs-tv, ”tjock-TV”, mot en 42 tums plasma-TV. Elen till den större TV:n kan kosta 400 kronor mer om året om den används fyra timmar per dag och resten av tiden står i standby (räknat på ett elpris på 1,25 kronor per kWh).

Hur mycket energi drar plasma, LCD och LED?

Vid de mätningar som utförts hittills av Energimyndigheten har plasma-apparaterna i genomsnitt haft högre energiförbrukning än motsvarande LCD-modeller. De få LED-modeller som testats har haft mycket varierande energiförbrukning. LED-belysningen i sig är mycket energisnål, men en TV består också av många andra delar som påverkar energiförbrukningen.

Välj en TV med ljus- och rörelsesensor

En TV med ljussensor dämpar bilden när det blir mörkare i rummet, något som kan sänka energiförbrukningen ordentligt. Än så länge är det stora skillnader i hur bra det här fungerar och hur stor besparingen därmed blir.

Det finns också TV-apparater som släcker ner bilden, men inte ljudet, om inget rör sig i rummet. Efter ytterligare en tid stängs TV:n av helt.

Datorer

Vi använder våra datorer under stora delar av dygnet. När man köper en ny dator kan det vara klokt att kolla energiförbrukningen. En dator beräknas ha en livslängd på cirka fem år och drar under den tiden en avsevärd mängd energi.

Energisparläge

Ställ datorn i energisparläge – vänteläge eller viloläge – när du inte använder den. Att skärmsläckaren går på betyder inte automatiskt att datorn använder mindre el. Välj viloläget eftersom det drar minst el. Det finns också inställningar där datorn stänger av både hårddisk och skärm helt när du inte har använt datorn på en stund.

Grenkontakt till datorns kringutrustning

Du kan använda en grenkontakt som stänger av all kringutrustning – skärmar, skrivare – till datorn när datorn inte används. Grenkontakten känner av, via en sladd som ansluts till USB-porten, om själva datorn går ner i vila eller stängs av. Kontakter bryter då elen till kringutrustningen. Datorn är dock ansluten till ett uttag utanför grenkontakten, där elen inte bryts.

Standbyförbrukning får inte överstiga 1 watt

Bara för att en apparat inte visar bilder och inte låter betyder det inte att den är helt avstängd. TV-apparater, datorer, dvd-spelare, digitalboxar är exempel på apparater som fortsätter att dra ström om man bara stänger av dem med fjärrkontrollen och inte med en avstängningsknapp.

Man beräknar att 30-40 procent av all energi som en apparat använder under sin livslängd går åt när den står i standby. Med tanke på att många apparater står i ständigt standby kan upp till 10 procent av hushållselen gå åt till standby-läge.

Sedan den 7 januari 2010 gäller EU:s gränsvärden för högsta tillåtna standbyförbrukning för exempelvis nya TV-apparater. Det första steget är att standbyförbrukningen inte får överstiga 1 W. I augusti 2011 skärps gränsen för TV-apparater till 0,5 W.

Transformatorer

En annan energitjuv är transformatorerna. Bredbandsmodem, trådlösa telefoner, halogenlampor, mobiltelefon- och andra batteriladdare samt ställbara skrivbord och sängar har en transformator som förbrukar el så länge den är kopplad till vägguttaget. Ansluter man en transformator till ett grenuttag med on/off knapp är det möjligt att stänga av apparaten helt när den inte används och man betalar då inte för energi i onödan.

Ekodesign

Ekodesign är ett EU-samarbete som verkar för att få bort produkter som drar onödigt mycket energi från marknaden. Från den 20 augusti 2010 finns därför en gräns för hur mycket energi exempelvis en TV får dra som är uträknad efter TV:ns storlek. Den 1 april 2012 skärps kraven ytterligare.

Frivilliga energimärkningar

För datorer och annan hem- och kontorselektronik finns olika frivilliga energimärkningar. 

Energy Star

”Energy Star” är från början en amerikansk märkning som nu också används i Europa. Med hjälp av energikalkylatorn som finns på Energy Stars webbplats kan man till exempel räkna ut hur mycket energi en viss dator kräver.

http://www.eu-energystar.org/se/

Svanen och TCO-märkning

Den nordiska miljömärkningen Svanen finns för datorer och bildskärmar. Dessutom finns TCO-märkning för datorer, bildskärmar och skrivare som förutom krav på låg strålning och energianvändning också omfattar andra arbetsmiljö- och miljöaspekter.

http://www.svanen.nu/

http://www.tcodevelopment.se/

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela