Tilläggsisolering av vindsbjälklag

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är i de flesta fall både enkelt och kostnadseffektivt. Ser man över lufttätheten och ventilationen, är risken för fuktproblem inte överhängande.

Gör så här

De flesta småhus har ett yttertak som leder bort vatten, en kall, uteluftventilerad vind samt ett värmeisolerat bjälklag. Det är i de flesta fall möjligt att tilläggsisolera direkt ovanpå den gamla isoleringen.

Kontrollera först att det inte finns skador i bjälklaget eller på underlagstaket. Finns det mögel eller röta är det skador vars orsaker man först måste förklara och åtgärda före en tilläggsisolering! Tänkbara orsaken till sådana skador kan vara läckage av regn eller snö utifrån, eller kondens av fuktig inneluft som läckt upp på vinden genom bjälklaget.

Kontrollera att det är lufttätt vid genomföringar och luckor till vinden innan tilläggsisoleringKontrollera också att det är lufttätt vid genomföringar och vid takluckan. En ny tätningslist vid takluckan och lufttätning av genomföringar är en förutsättning för att värme och luft inte ska läcka upp på vinden. Sågspån, som är oskadat, får gärna ligga kvar eftersom det är relativt lufttätt.

Isolera därefter bjälklaget med lösull, cellulosafibrer eller mineralull. Lägg inte något ångtätt skikt som kan samla fukt!

Se därefter till att hela vindsutrymmet är ventilerat. Men det bör inte överventileras. Det får inte bildas utrymmen som är helt utan ventilation. Normalt räcker det enbart med ventiler vid gavlarna.

Det är i de flesta fall möjligt att tilläggsisolera direkt ovanpå den gamla isoleringen Lägg inte något ångtätt skikt som kan samla fukt!
Det är i de flesta fall möjligt att tilläggsisolera direkt ovanpå den gamla isoleringen Lägg inte något ångtätt skikt som kan samla fukt!

 

Läs mer

Möjligheter och risker

Om tilläggsisolering av bjälklaget sker på rätt sätt gör detta att mindre värme försvinner upp på vinden och man får därmed en mer energisnål byggnad. Dessutom kommer innertakets insida att bli varmare, vilket ger högre komfort inne.

I vindsutrymmet, över det välisolerade bjälklaget, kommer det däremot att bli något kallare vintertid än tidigare. Det innebär att den relativa fuktigheten under vinterhalvåret kommer att vara hög och under klara nätter är det möjligt att kondens uppstår på yttertakets undersida. Framför allt under höst och vår kan detta ge förutsättningar för mikrobiell tillväxt på underlagstaket. Även material som lagras på vinden kan mögla.

En annan aspekt av detta är att vinden blir känslig för fuktskador efter åtgärden. Skulle det komma in fukt på vinden har den svårt att torka ut åtminstone under vinterhalvåret, eftersom (den kalla ute-) luften som ventilerar har dålig möjlighet att ta upp fukt. Därför är det nödvändigt att göra yttertaket vattentätt och bjälklaget så lufttätt som möjligt.

En bra försäkring mot kondens av fuktig luft, nerifrån boningsdelen, är en ventilation som skapar ett svagt undertryck där nere.

Andra energibesparande åtgärder, till exempel byte av uppvärmnings- eller ventilationssystem, kan påverka risken för kondens och fuktskador på vinden. Ser man till att undertrycket i huset bibehålls är det den bästa lösningen.

Råd

Isolera gärna vindsbjälklaget men kontrollera under följande vinter att det inte blir kondens. Skulle det under nästa vinter bli fuktfläckar eller rimfrost på yttertakets insida är detta ett tecken på att fukt tillförs.

I de flesta fall brukar skadorna orsakas av kondens av fuktig inneluft som läcker upp genom otätheter. Åtgärda då genom att täta eller genom att skapa undertryck inne i huset.

Var medveten om att klimatet på vinden kommer att bli lite kallare och fuktigare. Saker som förvaras här, som resväskor och pjäxor, kan mögla.

Normalt behöver man inte förbättra ventilationen i vindsutrymmet. Blir det skador beror det på tillförsel av fukt, inte på frånvaro av ventilation.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Jag har kondens på fönstren. Hur får jag bort det?

Den utvändiga kondensen är inte skadlig för fönstret eftersom utsidan på fönstret normalt tål en hög fuktbelastning.

På vintermornar så är det ofta imma och vattendroppar (kondens) på fönstren i sovrummen . Jag har ett ganska nytt hus och förstår inte att det skall behöva vara så. Är det skadligt? Vad kan jag göra åt det?

  • Dela