Fastighetsägarnas Energiakademi

 Webbplatsen för dig som vill veta mer om energieffektivisering.

 

Fastighetsägarnas Energiakademi är till för dig som gillar energieffektivisering. Här är webbplatsen där vi samlar information, råd och stöd till dig som vill veta mer om energieffektivisering. Du får kvalitetssäkrade kärnfulla beskrivningar av olika typer av energisparåtgärder och kan ställa dina frågor till våra energiexperter.

 

 

 • Humlegården arbetar aktivt med att minska klimatavtrycket

  - Genom att realtidsmäta energiförbrukningen i samtliga fastigheter har våra tekniker möjlighet att driftoptimera på ett bättre sätt. Under perioden 2004-2012 sänkte vi energiförbrukningen för uppvärmningen med ca 30 procent och under perioden 2008-2012 sänktes förbrukningen för fastighetsel med ca 23 procent, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter. Vi har dessutom utvecklat en app för Iphone och Ipad som vi erbjuder våra kunder för att hjälpa dem att sänka sin elförbrukning. På så vis görs inte bara ekonomiska besparingar utan vi är alla med och bidrar till minskad miljöpåverkan.

 • Senaste foruminläggen

  Experten svarar

  Hur mäter man då man skall byta fönster?

  Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med att reda ut vart man mäter på fönstren som skall bytas. Mäter jag vid karmen, rutan eller var?

 • Nytt från Energiakademien

  • Energiutblick14 mars

   2017-03-03

   Energimyndighetens stora energikonferens på Stockholm Waterfront 14 mars.

  • Schweiziska huset är självförsörjande på energi

   2017-02-21

   Med solceller på taket, batterier i källaren och egen vätgasproduktion är ett flerfamiljshus i Schweiz självförsörjande på energi. Vid invigningen i höstas klipptes inte något rött band utan den sista elledningen till huset.

  • Profilera ditt företag som Hållbart Fastighetsföretag

   2017-02-20

   Fastighetsägarna lanserar nu CSR-verktyget Hållbart Fastighetsföretag. Det öppnar möjlighet för dig som fastighetsägare att profilera ditt företag inte bara som en ansvarstagande hyresvärd, utan som ett företag som engagerar sig i sin omgivning och tar ansvar utöver det lagen kräver.
   Ett sådant arbete kan öka värdet på ditt företags varumärke, skapa förutsättningarför nöjdare hyresgäster och minskad miljöpåverkan, genom bättre nyttjande av resurser.

 • Följer ni er energanvändning varje månad?

  Att mäta och följa upp energianvändning så som vatten, värme och el i fastigheten är viktigt. Dels ger det bra underlag för att kunna såväl identifiera besparingspotentialer som att utgöra underlag för att se om genomförda åtgärder givit önskad effekt. •  Ett led i arbetet med att uppfylla energi- och miljömålen

  Fastighetsägarna har beslutat om energi- och miljömål som innebär att organisationens medlemmar ska effektivisera sin energianvändning med 20 procent till år 2020 jämfört med år 2008.

  Målen innebär också att utsläppen från medlemmarnas fastigheter ska minska med 40 procent och att inga fossila bränslen ska användas för uppvärmning av byggnader. Beslutet fattades av Fastighetsägarna Sveriges styrelse vid sammanträdet 2010-06-08.

  Det är de genomförda energisparåtgärderna som bidrar till lägre energianvändning och minskade kostnader för fastighetsägare och inte minst, det är de genomförda åtgärderna som gör att vi som fastighetsägare når våra miljömål och bidrar till omställningen till en mera hållbar livsstil.

   Fastighetsägarnas Energiakademi är skapad för att brygga gapet mellan föreslagna och genomförda energieffektiviserande åtgärder och är tänkt att bli ett forum, där våra medlemmar och allmänheten kan inhämta information som gör att de kan fatta välgrundade beslut om genomförande av kloka energibesparande åtgärder.