Fastighetsägarnas Energiakademi

Välkommen till webbplatsen för dig som vill veta mer om energieffektivisering.

 

Fastighetsägarnas Energiakademi är till för dig som gillar energieffektivisering. Här är webbplatsen där vi samlar information, råd och stöd till dig som vill veta mer om energieffektivisering. Du får kvalitetssäkrade kärnfulla beskrivningar av olika typer av energisparåtgärder och möjlighet att i ett diskussionsforum komma i kontakt med andra besökare, delge egna erfarenheter och kunskaper eller ställa frågor direkt till våra energiexperter. 

 

 

 

 • Humlegården arbetar aktivt med att minska klimatavtrycket

  - Genom att realtidsmäta energiförbrukningen i samtliga fastigheter har våra tekniker möjlighet att driftoptimera på ett bättre sätt. Under perioden 2004-2012 sänkte vi energiförbrukningen för uppvärmningen med ca 30 procent och under perioden 2008-2012 sänktes förbrukningen för fastighetsel med ca 23 procent, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter. Vi har dessutom utvecklat en app för Iphone och Ipad som vi erbjuder våra kunder för att hjälpa dem att sänka sin elförbrukning. På så vis görs inte bara ekonomiska besparingar utan vi är alla med och bidrar till minskad miljöpåverkan.

 • Senaste foruminläggen

  Experten svarar

  Hur mäter man då man skall byta fönster?

  Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med att reda ut vart man mäter på fönstren som skall bytas. Mäter jag vid karmen, rutan eller var?

 • Nytt från Energiakademien

  • Sverige kraftsamlar för energieffektiv belysning

   2016-06-30

   Belysningsutmaningen är det svenska genomförandet av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet i Paris december förra året. Målet för Global Lighting Challenge är att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren. Sverige, Indien, USA, Kina och ett stort antal andra länder har anslutit sig.

  • Värmepumpar på KTH

   2014-05-25

   Värmepumpar på KTH Campus sparar energi motsvarande uppvärmning av 1000 villor

  • Välkommen att delta i ett spännande energieffektiviseringsprojekt med delifinansiering av EU

   2014-05-02

   Stockholms stad bjuder in fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Årsta med omnejd att söka medel i EU-projektet Smart Cities, som handlar om energieffektivisering av byggnader.

 • Följer ni er energiförbrukning varje månad?

  Att mäta och följa upp energiförbrukningar så som vatten, värme och el i fastigheten är viktigt då det ger bra underlag för att kunna såväl identifiera besparingspotentialer samt utgöra underlag för att se om genomförda åtgärder givit önskad effekt. •  Ett led i arbetet med att uppfylla energi- och miljömålen

  Fastighetsägarna har beslutat om energi- och miljömål som innebär att organisationens medlemmar ska effektivisera sin energianvändning med 20 procent till år 2020 jämfört med år 2008.

  Målen innebär också att utsläppen från medlemmarnas fastigheter ska minska med 40 procent och att inga fossila bränslen ska användas för uppvärmning av byggnader. Beslutet fattades av Fastighetsägarna Sveriges styrelse vid sammanträdet 2010-06-08.

  Det är de genomförda energisparåtgärderna som bidrar till lägre energianvändning och minskade kostnader för fastighetsägare och inte minst, det är de genomförda åtgärderna som gör att vi som fastighetsägare når våra miljömål och bidrar till omställningen till en mera hållbar livsstil.

   Fastighetsägarnas Energiakademi är skapad för att brygga gapet mellan föreslagna och genomförda energieffektiviserande åtgärder och är tänkt att bli ett forum, där våra medlemmar och allmänheten kan inhämta information som gör att de kan fatta välgrundade beslut om genomförande av kloka energibesparande åtgärder.